2022
Drusilla Barrett

מארחת 'הנוף' וופי גולדברג פוצצה כאנטישמית לאחר שטענה שהשואה היא 'לא קשורה לגזע'

טוויטר נדלקת, וקוראת לזועם של המארח אנטישמי.

2022
Drusilla Barrett

כוכבת 'אופוריה' סידני סוויני מעוררת שמועות על אירוסין לאחר שיצאה עם טבעת יהלום מסנוורת

בת ה-24 נצפתה כשהיא עונדת יהלום מסנוור על האצבע הזו, מה שהוביל רבים לתהות אם היא מאורסת.